UXDE dot Net

Žárlivost

By -

„Žárlivost nikdy neponechá rozumu tolik volnosti, aby viděl věci tak, jak skutečně jsou.“

Miguel de Cervantes Saavedra

Žárlivý člověk žije v neustálé obavě, zda mu jeho partner byl, je nebo bude nevěrný. S pojmem žárlivosti se setkáváme odnepaměti v literatuře z celého světa. Zdá se tedy, že žárlivost je všeobecně rozšířená a neexistuje místo kde by se žárlivost nevyskytovala.

Milostná žárlivost a situační žárlivost

U různých lidí se však projevuje žárlivost v různých intenzitách na kontinuu od milostné žárlivosti až po žárlivost chorobnou. Účelem milostné žárlivosti je vzbudit zájem a zajistit si projevy lásky od partnera. Tato forma je neškodná a je možné ji zastavit utěšování a něhou. Žárlivost situační bývá většinou podmíněna reálným nebezpečím nevěry partnera v konkrétní reálné situaci nebo za přítomnosti určité osoby, která by mohla být pro vztah potenciálně nebezpečná. Tento typ je mezi muži i ženami nejčastější a pomine pokud ohrožující situace nebo osoba není přítomna. Považujeme ji za přirozenou v partnerském vztahu. Intenzivnější žárlivost je podmíněna vrozenou vlohou k žárlivosti. Taková konstituční žárlivost je podmíněna vrozenou daností k žárlení. Může až nabýt podobu žárlivecký paranoie nebo poruchy s bludy.

Muži mají tendenci žárlit více otevřeně než ženy, naopak ženy slídí a pátrají v tichosti. Ať už otevřeně nebo v tichosti, žárlivec vždy zasahuje do integrity svého partnera co ovlivňuje jeho sebevědomí, sebedůvěru a způsobuje ztrátu sebejistoty. Ustavičným podezříváním ho ponižuje, podceňuje, uráží, nespravedlivě hodnotí přičemž sebe naopak vyzdvihuje. Žárlivá osoba se snaží získat kontrolu nad druhou osobou a chce o ní všechno vědět.

Jaké jsou příčiny žárlivosti:

  •     dědičnost
  •     bezprostřední podnět
  •     pocity méněcennosti a nedostatek sebedůvěry
  •     touha vlastnit, ovládat a mít partnera pod kontrolou
  •     temperament
  •     špatný výběr partnera, závist
  •     předchozí zkušenosti
  •     primární rodina, kde, jak a v čem osoba vyrůstala
  •     alkoholismus
admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>