UXDE dot Net

Pervazívní vývojové poruchy u dětí

By -

Kanner infantilní autismus

Začátky vzniku dětského autismu se objevují do tří let života. Je charakteristický přítomností abnormálního nebo narušeného vývinu v oblastech sociální interakce, komunikace, představivosti a omezeného stereotypního chování. Kromě těchto specifických příznaků se u dětí často vyskytují další problémy jako fobie, poruchy spánku a příjmu potravy, záchvaty zuřivosti a agresivita. Výskyt je častější u chlapců než u dívek.

Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom patří mezi poruchy autistického spektra. Při této diagnóze však nenacházíme významné řečové zpoždění nebo narušení kognitivního vývoje. Přítomné je však kvalitativně narušení sociální interakce, opakující se stereotypní projevy v chování a omezené zájmy a aktivity. Toto onemocnění se vyskytuje převážně u chlapců.

Pro Aspergerův syndrom je charakteristické:

 • Dítě nemá zájem o sociální kontakty, nemají přátel ani bližší vztahy k rodičům
 • Intelekt v normě
 • Řečový vývin není vážněji narušen i když může mít své nápaditosti
 • Porucha sociálních vztahů přetrvává celý život
 • Dítě má zvláštní zájmy zejména technické jako například stroje, doprava
 • Chybění empatie, nerozumí humoru, chybění očního kontaktu
 • Snížená schopnost užívání neverbální komunikace a gest
 • egocentrismus
 • motorická neobratnost

Atypický autismus

Atypický autismus se od dětského autismu se liší buď nesplněním všech tří kritérií nezbytných pro diagnostikování dětského autismu nebo dobou vzniku po třetím roce života. Chybějí poruchy v jedné nebo dvou oblastech přítomných při autismu – narušení sociálních interakcí, narušení komunikační schopnosti a narušení schopnosti imaginace.

Rettův syndrom

Rettův syndrom je stav až dodnes popisován pouze u dívek. Typický je normální nebo téměř normální vývin až do období mezi šestým a osmnáctým měsícem kdy je vývin náhle zastaven. Holčičky trpící tímto syndromem částečně nebo úplně ztratí získané manuální a verbální schopnosti. Charakteristický je rychlý mentální úbytek s autistickými rysy, stereotyp v pohybech rukou, třes trupu, poruchy svalového napětí, poruchy spánku, zrychlené dýchání a mikrocefalie, čili zpomalení růstu hlavičky.

Diagnostika onemocnění je možná prostřednictvím krevního testu spolu s diagnostikou založenou na pozorovatelných symptomech. Mezi symptomy patří:

 • Prokazatelný vývin v normě během těhotenství a porod v normě
 • Normální velikost hlavičky při porodu a růst hlavičky v prvních měsících
 • Během prvních měsíců psychomotorický vývoj v normě
 • Ztráta schopností a dovedností mezi 6-18 měsícem
 • Stereotypní, neúčelné pohyby rukou
 • Sociální odcizení, nezájem o kontakt s lidmi
 • Ztráta naučených slov
 • Zaostávání a selhávání v motorice
admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>